Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480104 26.1 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480104
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07