Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480104 D07

Mã ngành
7480104
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
D07