Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480104 22.4 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480104
Điểm chuẩn
22.4
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01