Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Việt Đức

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 21 A00, A01

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01