Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Việt Đức

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 23 A00, A01, D07

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D07