Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Quốc tế Sài Gòn

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 17 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07