Thứ sáu, 21/1/2022

Đại học Quốc Tế Sài Gòn

Mã trường: TTQ TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.200

  1. Xét học bạ THPT lớp 12
  2. Xét học bạ THPT 5 học kỳ
  3. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
  4. Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM

Điểm chuẩn