Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01