Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 20.4 A00

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
20.4
Tổ hợp môn
A00