Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 23.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01