Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 18.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01