Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 16 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01