Thứ ba, 30/5/2023
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 21.3 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
21.3
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01