Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sài Gòn

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 16.54 A00, A01

Môn chính: Toán

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
16.54
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Môn chính: Toán