Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Sài Gòn

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 25.31 A01

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
25.31
Tổ hợp môn
A01