Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 27.55 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
27.55
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07