Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 35.2 A00, A01, D01

Toán nhân 2

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
35.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
Toán nhân 2