Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 33.7 A00, A01, D01

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
33.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D01