Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Hoa Sen

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 15 A00, A01, D01, D03, D07

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D07