Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Gia Định

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 15 A01, C01, D01

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, C01, D01