Thứ sáu, 31/3/2023

Đại học Gia Định

Mã trường: GDU TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 2.000

  1. Xét điểm học bạ
  2. Xét điểm kỳ thi THPT
  3. Xét điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM

Điểm chuẩn