Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 24.8 A00, A01

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
A00, A01