Thứ năm, 29/2/2024
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 22.8 A00

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
A00