Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 23.6 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
23.6
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01