Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 16.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07