Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Sài Gòn

Thanh nhạc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210205 23.25 N02

Mã ngành
7210205
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
N02