Thứ sáu, 29/9/2023
Đại học Sài Gòn

Thanh nhạc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210205 20.5 N02

Mã ngành
7210205
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
N02