Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sài Gòn

Thanh nhạc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210205 20.75 N02

Mã ngành
7210205
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
N02