Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 21 H00

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
H00