Thứ năm, 29/2/2024
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 21.65 H00, H07

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
21.65
Tổ hợp môn
H00, H07