Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 17 H00, H07

Xét học bạ 18 điểm

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
H00, H07
Ghi chú
Xét học bạ 18 điểm