Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 19.5 H00, H07

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
H00, H07