Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 22.99 H00, H02

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
22.99
Tổ hợp môn
H00, H02