Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 21.75 H00

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
H00