Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 21 H00

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
H00