Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 18 D01, H00, V00, V01

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
D01, H00, V00, V01