Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Kiến trúc TP HCM

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 24.7 H01, H02

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
H01, H02