Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 22.75 A00, C01, D01, D90

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, C01, D01, D90