Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tôn Đức Thắng

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 30.5 H00, H01, H02

Vẽ HHMT >=6

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
30.5
Tổ hợp môn
H00, H01, H02
Ghi chú
Vẽ HHMT >=6