Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 26.5 H00, H01, H02

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
H00, H01, H02