Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 24 H00, H01, H02

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
H00, H01, H02