Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 16 A00, D01, H01, V00

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, D01, H01, V00