Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Công nghệ TP HCM

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 17 A00, D01, H01, V00

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, D01, H01, V00