Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Công Nghệ TP HCM

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 19 H01, H02, H06, V00

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
H01, H02, H06, V00