Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Điêu khắc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210105 21.15 H00, H07

Mã ngành
7210105
Điểm chuẩn
21.15
Tổ hợp môn
H00, H07