Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điêu khắc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210105 23 H00, H02

Mã ngành
7210105
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
H00, H02