Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điêu khắc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210105 21.75 H00

Mã ngành
7210105
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
H00