Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Hội hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210103 22.3 H00, H07

Mã ngành
7210103
Điểm chuẩn
22.3
Tổ hợp môn
H00, H07