Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Hội hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210103 20.25 H00, H07

Mã ngành
7210103
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
H00, H07