Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Hội hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210103 17.75 H00, H07

Xét học bạ 17.75 điểm

Mã ngành
7210103
Điểm chuẩn
17.75
Tổ hợp môn
H00, H07
Ghi chú
Xét học bạ 17.75 điểm