Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 36.15 D01

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
36.15
Tổ hợp môn
D01