Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 37.55 D01

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
37.55
Tổ hợp môn
D01