Thứ hai, 27/9/2021
Đại học Thăng Long

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 25.6 D01

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
25.6
Tổ hợp môn
D01