Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 17 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15