Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 19 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15