Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 24.9 D01, D78, D96

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
24.9
Tổ hợp môn
D01, D78, D96