Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 18 A01, C00, D01, D15

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D15