Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 36.43 D01, D06

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
36.43
Tổ hợp môn
D01, D06