Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Thăng Long

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 25 D06

Tiếng Nhật nhân hệ số 2

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
D06
Ghi chú
Tiếng Nhật nhân hệ số 2