Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 17 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15