Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 19 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15