Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Sư phạm TP HCM

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 24 D01, D06

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
D01, D06