Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Mở TP HCM

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 25.9 D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
25.9
Tổ hợp môn
D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83