Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Mở TP HCM

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 23.3 D06, D81

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
23.3
Tổ hợp môn
D06, D81