Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 18 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15