Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 33.7 D01, D03

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
33.7
Tổ hợp môn
D01, D03