Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Sư phạm TP HCM

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 22.35 D01, D03

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
22.35
Tổ hợp môn
D01, D03