Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư Phạm TP HCM

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 20 D01, D03

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
D01, D03