Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Sư Phạm TP HCM

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 22 D03

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
D03