Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 22.75 D03

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
D03