Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Cần Thơ

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 24 D01, D03, D14, D64

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
D01, D03, D14, D64