Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Cần Thơ

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 21.75 D01, D03, D14, D64

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
D01, D03, D14, D64