Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Cần Thơ

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 23 D01, D03, D14, D64

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
D01, D03, D14, D64