Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 33.3 D01, D02, D78, D90

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
33.3
Tổ hợp môn
D01, D02, D78, D90