Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 35.19 D01, D02, D78, D90

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
35.19
Tổ hợp môn
D01, D02, D78, D90