Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Sư Phạm TP HCM

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 15.5 D01, D02, D78, D80

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
D01, D02, D78, D80