Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 19 D01, D02, D78, D80

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
D01, D02, D78, D80