Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Sư phạm TP HCM

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 20.05 D01, D02, D78, D80

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
20.05
Tổ hợp môn
D01, D02, D78, D80