Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 21.29 D02

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
21.29
Tổ hợp môn
D02