Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140234 35.9 D01, D04, D78, D90

Mã ngành
7140234
Điểm chuẩn
35.9
Tổ hợp môn
D01, D04, D78, D90