Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Hải Phòng

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 22 T00, T01

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
T00, T01