Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Hải Phòng

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 20 T00, T01

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
T00, T01