Thứ tư, 7/6/2023

Đại học Hải Phòng

Mã trường: THP Hải Phòng

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 4.298

  1. Căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
  2. Xét học bạ (chỉ xét năm lớp 12, không áp dụng với các ngành ngôn ngữ, sư phạm, trừ Giáo dục Thể chất)
  3. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (tiếng Anh, Nhật, Trung) và kết quả thi tốt nghiệp hoặc học bạ
  4. Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực
  5. Xét tuyển thẳng theo quy định

Điểm chuẩn