Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 26.04 M08, T01

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
26.04
Tổ hợp môn
M08, T01