Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư Phạm TP HCM

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 23.75 T01

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
T01