Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Cần Thơ

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 29.25 A00, A01, D07, D08

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
29.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D08