Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Cần Thơ

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 20.25 T00, T01, T06

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
T00, T01, T06