Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Cần Thơ

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 23.5 T00, T01, T06

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
T00, T01, T06