Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Cần Thơ

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 15 T00

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
T00